Chành xe Cô Tuyền Vũng Tàu được hình thành từ năm 2018. Mục đích là vận chuyển hàng hóa tuyến Sài Gòn đi về Mỹ Xuân -> Tân Thành -> Phú Mỹ -> Châu Đức -> Vũng Tàu -> Phước Tỉnh -> Long Hải -> Phước Hải -> Đất Đỏ -> Bà Tô -> Xuyên Mộc.

Về chúng tôi

Nhiệm vụ của Gửi Hàng Vũng Tàu

Các tuyến vận chuyển của Gửi Hàng Vũng Tàu

Liên hệ Gửi Hàng Vũng Tàu